Regler & anvisningar för båtplats Getryggens småbåtshamn