Avgifter

Avser Belopp
Medlemsavgift 400 kr/familj
Nyckeltagg 200 kr i engångsavgift
Borttappad nyckeltagg 200 kr för en ny
Öppning av bom för sjösättning inkl upptagade 100kr
Bryggplats Getryggen 1500 kr/år
Strandplats Getryggen 500 kr/år
Brygg-/strandplats Kyrkviken 200 kr/år
Låneplats Getryggens brygga säsong(minimum 6v) 1500 kr
Låneplats Getryggens brygga korttid(max 6v) 750kr