Välkommen till Båtklubben Näset!

-Båtklubben i södra Möckeln-

Logga

Domstolen har sagt sitt. BK näset får existera och expandera.

Fastighetsägarna på andra sidan av viken motsatte sig både utbyggnad av av BK näsets brygga,samt lagligförklaringen av båtklubben.Mark-och miljödomstolen valde att gå på båtklubbens linje.

/ Båtklubben-Näset

KAMERAÖVERVAKNING

För att förebygga brott och skador på våra medlemmars båtar har vi investerat i kameraövervakning som nu är i drift sedan vecka 26. Om ni misstänker att ni har blivit utsatta för brott eller skadegörelse, så kontakta omgående Paul Lewis 070 568 99 38 eller Jonas Andersson 073 913 07 38 så vi kan säkra materialet från kamerorna.

// Båtklubben BK Näset

nyabryggan

Hastighetsbegränsning Hamnområdet Getryggen

Observera att det råder hastighetsbegränsning i hamnområdet utanför Getryggen. Ut från hamnen till första sjömärkena så gäller det 3 Knop. Från dessa sjömärken på östra sidan av sjö fram till Näsets norra spets gäller 5 knop. Västra sidan av sjön från först sjömärkena gäller fart enligt eget förstånd.

Karta https://karta.almhult.se